Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2012

doda
doda
7614 341e
Reposted frompurpleJolene purpleJolene viaredshadow redshadow
doda
5797 764b
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaredshadow redshadow

April 19 2012

doda

This is how I feel today

image
like a fabulous bxtch 

April 18 2012

doda
  
Reposted fromiminlove iminlove viameovv meovv

April 17 2012

doda
5995 aa67
Reposted fromkirik kirik viameovv meovv

April 16 2012

doda

- nie patrz tak na mnie.

- jak?

- jakbyśmy planowali jakąś wspólną przyszłość.

Reposted fromliquirizja liquirizja viazosia zosia

April 03 2012

doda
6778 f37a
Reposted fromsweety-creatures sweety-creatures

April 02 2012

doda

March 17 2012

doda
Never love a boy. Only love a man.
— Blair Waldorf
Reposted fromeateateat eateateat viameovv meovv

March 15 2012

doda
Those people who are way too happy in the morning:
And you’re just like:


doda
Reposted fromwanad wanad viaWioSza WioSza

March 11 2012

doda
6570 7629
Reposted fromoczekiwania oczekiwania viameovv meovv

March 04 2012

doda

February 29 2012

doda
Potrzebuję Mężczyzny. Faceta z krwi i kości, a nie jakiegoś chłopaczka, który będzie robić podchody i będzie bał złapać mnie za rękę. Chcę Mężczyzny, który będzie wiedział czego chce, który pewnie mnie obejmie i pocałuje tak, że zmiekną mi kolana...

February 27 2012

doda
4538 227e
Reposted fromdwdv dwdv viaredshadow redshadow
doda
less love, more sex. 
no calls, just texts.
new boy, no ex.
more sleep, no stress.
— prawda.
Reposted fromlittle little viaredshadow redshadow

February 26 2012

doda
5983 7585
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viameovv meovv
doda
kiedy Twoje usta dotykały moich.. och, er, głupie wspomnienia.
Dla Ciebie to przecież zupełnie nic nie znaczyło.
— z serii: prawda w oczy kole
doda
Mam nadzieję, że kiedyś nadejdzie taki moment, gdy wytłumaczysz mi po co to wszystko było. Godzinne rozmowy, sms'y, spojrzenia, gesty. Po co? Jeżeli dzisiaj udajemy, że się nie znamy.
Reposted frommefir mefir viaredshadow redshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl