Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2012

5747 c9bc


Reposted fromzuuu zuuu viameovv meovv
doda
8927 00a0
Reposted fromwyszukaj wyszukaj
doda
3730 7637
Reposted byhiqualitycakes hiqualitycakes
doda


taka z Ciebie szmata, że aż mopy podnieciłaś
Reposted fromexpensivedreams expensivedreams viameovv meovv

February 24 2012

doda
Mnie już nie bawi pójście do klubu, wyrwanie przystojniaka i wracanie z wypiekami na twarzy o 8 rano. Ja wolę herbatę, ciepłe kapcie i wygodną kanapę. Tak wygląda dorosłość?
— choose-me
Reposted fromchoose-me choose-me viameovv meovv
doda
7828 b2e3
Reposted fromsmutna smutna viaredshadow redshadow
doda
8489 28ad
Reposted fromweightless weightless viameovv meovv

February 22 2012

doda
I tylko z Tobą chciałam tak po prostu dogonić marzenia...
— "Nie przegap" Ewa Farna

February 21 2012

doda
4013 ac57 500
doda
3941 c3b3 500

February 20 2012

doda
Pragnę byś pewnego dnia pojawił się przed moimi drzwiami i patrząc mi z oczy powiedział, że beze mnie to nic, że jestem całym Twoim światem, że wszystko co robisz przypomina Ci mnie, że jeśli nie ja, to żadna, że śnisz o mnie, że w każdej innej szukałeś mnie, że.. że mnie kochasz i zrobisz wszystko bym była Twoja. A potem żebyś przytulił mnie tak mocno, by między nami nie było powietrza. I żebyś mnie pocałował tak, jak jeszcze nigdy nie całowałeś żadnej. Naprawdę, pragnę tego. 
— majne, meovv.moblo.pl
Reposted frommeovv meovv viaredshadow redshadow
doda

NAJLEPSZA MIŁOŚĆ TO PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ PLUS NAMIĘTNOŚĆ.

Reposted frombellla bellla viameovv meovv
doda
7425 1cbd 500
Reposted fromnierobimi nierobimi viameovv meovv

February 18 2012

doda
6499 168c
Reposted byragnarmajakwyszukaj

February 17 2012

doda
Nie możesz dzwonić, jak zatęsknisz. Nie chcę o tym gadać przez telefon. Nie ślij SMS-ów, maili, nie pisz na Facebooku. Jeśli naprawdę tęsknisz, to nie bądź dzieckiem. Wsiadaj do auta i przyjeżdżaj.
— No Strings Attached

February 15 2012

doda
5722 065b
Reposted fromchuckBass chuckBass
doda
Tylko masochistka mogłaby kochać takiego egoistę.
— Blair Waldorf
Reposted fromzabka zabka viachuckBass chuckBass
doda
Najlepszy sposób, żeby zaintrygować faceta, to zniknąć.

— Plotkara
doda
8613 0423
Reposted frometerycznie eterycznie viachuckBass chuckBass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl